Evénement accrédité par la FIPF

ORGANIZATORZY

UW

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

Voilà Centrum Języka Francuskiego

Studenckie Koło Naukowe Langues et Cultures – LEC

O KONFERENCJI

Droga Koleżanko!
Drogi Kolego!
Zapraszamy do udziału w inspirowanym seminariami branżowymi wydarzeniu dedykowanemu Nauczycielom Języka Francuskiego w Polsce. To spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania ma na celu wymianę doświadczeń, pogłębienie refleksji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauczania/uczenia się języków oraz rozwijanie i doskonalenie praktyki nauczycielskiej. Najprościej rzecz ujmując chodzi o to, by nasze kolejne lekcje i tegoroczne projekty językowe były coraz ciekawsze i bogatsze w innowacje.
​Te​goroczna Konferencja odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018 w Warszawie, a jej tematem przewodnim jest:
APPROCHE COMMUNICATIVE ET APPROCHE PAR TÂ​CHES​. ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUE DES CLASSES.

Weź udział w konferencji jeśli tego samego dnia i w tym samym miejscu zechcesz:

check-box
spotkać Koleżanki i Kolegów nauczycieli języka francuskiego w Polsce,
z pewnością masz im wiele do przekazania;
check-box
podyskutować z ekspertami w dziedzinie nauczania języków obcych,
z pewnością posiadasz cenne uwagi co do tego o czym piszą i mówią;
check-box
poznać nowych kolegów z branży edukacyjnej, obejrzeć nie tylko najnowsze
podręczniki, ale też gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne czy słowniki;
check-box
wymienić się doświadczeniami czy zwyczajnie porozmawiać z Kolegami
po fachu
w czasie nieformalnych przerw na kawę i herbatę.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Droga Koleżanko! Drogi Kolego! Weź udział w konferencji jeśli chcesz pogłębić i poszerzyć umiejętności w zakresie:

003-thumbs-up-hand-symbol

doboru metod nauczania najlepiej dostosowanych do potrzeb Twoich uczniów;

002-quality

zwiększenia atrakcyjności Twoich zajęć;

001-black

podniesienia motywacji i aktywności uczniów;

003-thumbs-up-hand-symbol

wcielenia w życie innowacyjnych pomysłów na lekcje;

002-quality

realnego wykorzystania w praktyce dydaktycznej nowych technologii;

001-black

zastosowania w procesie nauczania/uczenia się najnowszych zdobyczy badań nad przyswajaniem języka.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY: 
 • Nauczycieli i lektorów języka francuskiego z wszystkich poziomów nauczania – od szkoły podstawowej po szkoły dla dorosłych
 • Nauczycieli i lektorów ze szkół językowych oraz prowadzących własną działalność
 • Wykładowców akademickich
 • oraz wszystkich zainteresowanych

KOMITET NAUKOWY

Urszula Paprocka-Piotrowska

est professeure titulaire à l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II où elle dirige la Chaire d’acquisition et de didactique des langues.
Psycholinguiste et didacticienne, dans ces travaux sur l’appropriation des langues (L1 et L2) par adultes et enfants, elle décrit des phénomènes qui résistent le plus à l’acquisition et montre quel rôle jouent les catégories cognitives et grammaticales de la L1 dans l’acquisition d’une L2. Membre de la Commission nationale pour la certification de compétence en polonais langue étrangère (PKdsPZJPjO), elle mène des travaux de recherche et forme des enseignants dans le domaine du polonais langue héritée. Elle est également présidente de l’Association des Professeurs de Français en Pologne PROF-EUROPE.
Więcej

Mieczysław Gajos

Profesor zwyczajny, romanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Posiada na swoim koncie bardzo bogaty i różnorodny dorobek naukowy, który obejmuje przeszło 100 pozycji, w tym monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne i inne materiały do nauczania języka francuskiego. Specjalizuje się w zakresie fonetyki i ortografii francuskiej. Przedmiotem badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyźnie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej.
Jest aktywnym propagatorem kultury francuskiej w Polsce.   Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Autor książki  o Edith Piaf i tłumacz tekstów jej piosenek. Jest także autorem sztuk teatralnych oraz scenariuszy widowisk muzycznych.
Więcej

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

est docteure en linguistique – didactique des langues à l’Université de Varsovie où elle dirige le Collège Universitaire de Formation des Enseignants de FLE.
Auteure d’articles et de guides pratiques sur l’enseignement/apprentissage des langues dès la maternelle jusqu’au secondaire. Elle s’intéresse à la formation pratique de futurs enseignants de FLE et leur encadrement par les écoles pilotes. Enseignante de FLE diplômée. Examinatrice du bac de FLE général et pour les classes bilingues, expert pour l’avancement professionnel des enseignants, formatrice, mentor et coach.
Membre du comité central et coordinatrice au niveau national des Olympiades de FLE. Trésorière de PROF-EUROPE Association des enseignants de FLE en Pologne.
Więcej

PRELEGENCI

Pascale Bali

Diplômée d’une licence d’anglais et d’une maîtrise FLE, j’enseigne depuis 1995, depuis 2002 à Poznan à l’institut d’ethnolinguistique UAM et à La Maison de la Bretagne.
J’ai acquis mes premières expériences dans diverses structures et divers pays (CAVILAM en France, écoles secondaires en Angleterre, Lycées et lycée bilingue en Hongrie et Community College de Seatle aux EU). L’enseignement et les langues sont pour moi une passion.
Je suis également habilitée par le CIEP en tant que formatrice, examinatrice et correctrice du DELF et du DALF.
Więcej

Liliana Budkowska

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN  ds. awansu zawodowego nauczycieli, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie pracy z nauczycielami, dyrektorami szkół, pracownikami  samorządów terytorialnych na różnorodnych formach doskonalenia – kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach – w szczególności w następujących obszarach tematycznych:

zarządzanie szkołą i placówką oświatową, umiejętności społeczne dyrektorów szkół, kształtowanie postaw przywódczych, rozwój zawodowy nauczycieli, współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Ośrodkiem Kształcenia Kadr Oświatowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Autorka i współautorka kilkunastu publikacji tematycznych  m.in. w miesięczniku kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły”,  „Języki obce w szkole” , wydawnictwo Wolters Kluwer, Dyfin.
Koordynacja wdrażania edukacyjnego programu Komisji Europejskiej „Comenius” w Polsce (2007-2014) – proces selekcji,  realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych w polskich szkołach, współpraca z Komisją Europejską, MEN, kuratoriami oświaty. Trener zespołu koordynatorów wojewódzkich ds. wdrażania programu Comenius  – m.in. w zakresie budowania zespołów zadaniowych do tworzenia międzynarodowych projektów, w tym autoprezentacja, zarządzanie emocjami, zarządzanie czasem.
Obecnie dyrektor  Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro zajmuje się projektami   PO WER w obszarach edukacji szkolnej, edukacji zawodowej, edukacji dorosłych i szkolnictwa wyższego, Programami Bilateralnymi (Ukraina i Litwa) oraz w ramach programu Erasmus+ :  centrum SALTO – współpraca z krajami partnerstwa wschodniego  oraz  inicjatywą TCA – międzynarodowe działania na rzecz doskonalenia umiejętności.
Więcej

Michel Candelier

est Professeur émérite à l’Université du Maine (Le Mans). Il poursuit son travail dans le domaine des didactiques du plurilinguisme dont il soutient les développements dans plusieurs pays européens.
Il a coordonné et coordonne des projets européens portant sur l’éveil aux langues et les approches plurielles des langues et des cultures (cf. http://carap.ecml.at/).
Więcej

Mieczysław Gajos

Profesor zwyczajny, romanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Posiada na swoim koncie bardzo bogaty i różnorodny dorobek naukowy, który obejmuje przeszło 100 pozycji, w tym monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne i inne materiały do nauczania języka francuskiego. Specjalizuje się w zakresie fonetyki i ortografii francuskiej. Przedmiotem badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyźnie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej.
Jest aktywnym propagatorem kultury francuskiej w Polsce.   Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Autor książki  o Edith Piaf i tłumacz tekstów jej piosenek. Jest także autorem sztuk teatralnych oraz scenariuszy widowisk muzycznych.
Więcej

Nathalie Hirschsprung

est actuellement attachée de coopération éducative à l’Ambassade de France en Pologne /Institut français de Pologne.
Elle exerce depuis de nombreuses années dans le domaine de la coopération linguistique et éducative et en ingénierie de la formation en France et à l’étranger.
Didacticienne de formation, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages autour de l’enseignement apprentissage du FLE sur supports papier et numériques.
Więcej

Barbara Klimek

Depuis 2007 déléguée pédagogique de la maison d’Édition Hachette FLE en Pologne. Formatrice et examinatrice DELF.
Animatrice des ateliers méthodologiques pour les professeurs de français, enseignante de français, examinatrice de la Commission Régionale pour le BAC.
Więcej

Annick Martin

Enseignante à Centrum Języka Francuskiego VOILA. Elle a fait ses études à l’Université de Poitiers où elle a obtenu sa licence de Commerce International et son Master en Sciences du langage et Didactique des langues étrangères.
Ses expériences en Espagne, au Maroc et à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie lui permettent aujourd’hui d’enseigner de manière efficace et ludique à tous publics.
Więcej

Monika Otulak-Komenda

Docteure en linguistique romane, diplômée en linguistique et littérature polonaises, j’enseigne le FLE je travaille en tant qu’interprète-traductrice.
Depuis 2013 je suis déléguée pédagogique des maisons d’édition CLE International et Nowela et j’anime régulièrement des formations et des ateliers pour les enseignants de FLE (méthodes, grammaire, français sur objectifs spécifiques, etc.). Dans mon temps libre je lis des livres, je fais du sport et de la moto et je voyage.
Więcej

Urszula Paprocka-Piotrowska

est professeure titulaire à l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II où elle dirige la Chaire d’acquisition et de didactique des langues.
Psycholinguiste et didacticienne, dans ces travaux sur l’appropriation des langues (L1 et L2) par adultes et enfants, elle décrit des phénomènes qui résistent le plus à l’acquisition et montre quel rôle jouent les catégories cognitives et grammaticales de la L1 dans l’acquisition d’une L2. Membre de la Commission nationale pour la certification de compétence en polonais langue étrangère (PKdsPZJPjO), elle mène des travaux de recherche et forme des enseignants dans le domaine du polonais langue héritée. Elle est également présidente de l’Association des Professeurs de Français en Pologne PROF-EUROPE.
Więcej

Magdalena Sowa

Maître de conférences dans le Département de la Linguistique Appliquée de l’Université Marie Curie-Sklodowska de Lublin.
Elle est auteure de nombreuses publications en didactique des langues étrangères sur objectifs spécifiques et généraux. Ses travaux portent particulièrement sur la programmation des formations en langues de spécialité ainsi que le développement professionnel des enseignants de langues.
Więcej

Anna Trusewicz-Michalska

Professeur à Centrum Języka Francuskiego VOILA. Elle a fait ses études au Collège universitaire de formation des professeurs de français, suivies d’un Master à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie.
 Elle est également titulaire du Master de Management Économique Européen SGH / HEC ainsi que des Études post-diplôme en traduction assermentée à l’Institut de Linguistique appliquée de l’Université de Varsovie. Aujourd’hui, elle puise dans ses diverses expériences pour enseigner la langue d’une manière attractive et efficace.
Więcej

Agnieszka Wierzchosławska

Diplômée de NKJO à Toruń en formation du français, de la philologie romane (licence) et de la pédagogie- éducation préscolaire (master).
 Enseignante du français à l’école maternelle. Membre de l’Association des Professeurs de Français PROF-EUROPE. Doctorante de UKW à Bydgoszcz (Institut de Pédagogie).
Więcej

Joanna Wróblewska

Je suis enseignante de français et anglais à Międzynarodowe Szkoły Paderewski à Lublin.
Je travaille avec les élèves de 8 à 18 ans et je toujours essaie d’introduire les technologies dans ma classe. J’ai participé aux formations de nouvelles technologies à Barcelone et à Madrid. Je suis dîplomée de la Linguistique Apliquée à UMCS et je suis passionnée des langues modernes, c’est pourquoi j’essaie de montrer à mes élèves que le français est aussi important qu’anglais et c’est facile à trouver les similitudes entre les deux.
Więcej

Benoit Villette

est titulaire d’un Master FLE et Ingénierie de la formation de l’université de Boulogne-sur-Mer.
Il travaille depuis 10 ans en Pologne comme professeur de français pour adultes. En 2013, il a fondé avec deux collègues le site des Zexperts FLE qui propose des ressources aux enseignants du monde entier.
Więcej

ABSTRAKTY

PAPROCKA-PIOTROWSKA Urszula – conférence d’ouverture: „Approche communicative et approche par tâches – révolution copernicienne ou beaucoup de bruit pour rien?”

prof. CANDELIER Michel- conférence plénière: „Vers des tâches impliquant plusieurs langues – Education plurilingue, approches plurielles des langues et des cultures, activités de classe”

L’« éducation plurlilingue et interculturelle » (Conseil de l’Europe 2015) suppose que chaque enseignant de langue se considère comme un des acteurs d’une construction globale et coordonnée de la compétence plurilingue de l’apprenant. Les « approches plurielles » lui offrent l’appui nécessaire pour concevoir ce rôle de façon concrète. On présentera et discutera des exemples de tâches multilingues qui s’inspirent de cette nouvelle perspective.

HIRSCHSPRUNG Nathalie – conférence plénière: „Du lexique aux savoir-faire”

Comment introduire le lexique dans l’apprentissage ? Comment faire transférer le lexique appris en cours à des situations authentiques de la vie quotidienne ?
Cette conférence se propose de présenter plusieurs stratégies pour aider les apprenants à comprendre le lexique, le mémoriser et le mobiliser en contexte.
Plan de la conférence
 • Mettre en relation des projets proposés dans cinq méthodes de FLE avec cinq extraits d’exploitation lexicale.
 • Proposer des stratégies pour faire transférer le lexique.
 • Réfléchir sur la construction de séquences d’apprentissages qui permettent d’alimenter le projet.
 • Mettre en œuvre des activités de médiation et remédiation.

GAJOS Mieczysław – conférence de clôture: „Les vieilles chansons de France et la communication en classe de FLE au XXIe siècle”

Très populaires autant en France qu’en dehors de ses frontières, les vieilles chansons de France ont traversé les siècles sans prendre une seule ride et font partie du patrimoine culturel français. Ces chansons peuvent être chantées et appréciées par tout public d’apprenants : enfants, adolescents et adultes. Les histoires racontées dans les chansons traditionnelles, le langage relativement simple, les interactions entre les interlocuteurs peuvent faire l’objet d’une exploitation pédagogique en classe de langue.
Ces chansons d’il y a plusieurs siècles qui véhiculent la culture, l’histoire et la géographie, peuvent-elles servir à l’heure actuelle à développer une compétence communicative des apprenants en classe de FLE ? Quels sont les points forts de ces chansons par rapport aux chansons contemporaines ? Quels objectifs peut-on atteindre en proposant en classe le travail avec Aux marches du palais, Sur le Pont de Nantes, Le roi a fait battre tambour ou toute autre chanson traditionnelle?
Je vais essayer d’y répondre en analysant quelques textes de vielles chansons de France, leur structure, les actes et les tours de parole réalisés par les personnages qui apparaissent dans ces chansons. Je me servirai de vieilles chansons de France pour montrer comment développer la communication et les interactions entre élèves au sein de la classe.

BALI Pascale – atelier: „DELF 100% réussite”

De par leurs avantages, les examens du DELF et du DALF jouent un rôle croissant dans l’apprentissage du FLE.
Cet atelier, tout en  rappelant le fonctionnement de ces examens,  explorera les manières de préparer les candidats au travers de 100% Réussite – DELF niveau B1 et DALF C1.

GAJOS Mieczysław – atelier: „À quoi ça sert, la phonétique ?”

L’approche communicative a considérablement marginalisé la composante phonétique dans les cours de langues vivantes. Cependant, pour comprendre et se faire comprendre à l’oral, il est indispensable de développer chez les apprenants des habiletés perceptives, articulatoires et prosodiques. L’atelier que je propose aura pour objectif de montrer l’utilité et l’importance de la composante phonétique dans la communication langagière. J’ai mal au cou et J’ai mal au cul ne se distinguent à l’oral que par une simple opposition entre [u] : [y]. En essayant de répondre à la question formulée dans le titre de mon atelier, je présenterai des techniques et des exercices qui permettent de développer l’ouïe phonématique de l’élève et ses habiletés articulatoires.

HIRSCHSPRUNG Nathalie – atelier: „Rendre les étudiants autonomes dans des situations variées de la vie quotidienne au niveau B1″

Contenus
 • Un apprentissage innovant de la langue et de la culture française et francophone à travers des situations réelles et partagées partout dans le monde.
 • Une perspective résolument actionnelle proposant une véritable pédagogie de projets.
 • Des apprenants qui réfléchissent en découvrant de manière active une grande variété de supports tirés de sources authentiques, un projet de classe collectif et un projet ouvert sur le monde.
 • Des activités de médiation et de remédiation pour mieux structurer l’apprentissage.
 • Un travail sur le développement de stratégies et sur la compétence discursive à l’oral comme à l’écrit.

KLIMEK Barbara – atelier: „Le numérique – un gadget ou une nouvelle approche pour renforcer la communication en classe de FLE?”

Présentation des outils numériques Hachette FLE « prêts à l’emploi » utilisables en classe ou en autonomie (les manuels numériques classe et la plateforme parcours digital). Comment articuler le numérique et l’enseignement dans une classe de langue pour que le TNI soit au service de l’enseignement- apprentissage du français et contribue au renforcement de la communication. Le numérique – quels obstacles, quels défis à relever et quelle chance pour l’éducation en 2018.

MARTIN Annick, TRUSEWICZ-MICHALSKA Anna – atelier: „Pratiques de classe : la révision efficace”

Une révision efficace : Comment s’y prendre? Faut-il (tout) réviser en classe? Quel est le bon moment ? Que choisir : un peu de créativité ou les grands classiques ? Nous vous proposons de partager nos idées et nos expériences dans le cadre d’un atelier pratique autour du thème de la révision. Au programme : un peu de théorie, des idées, et surtout, de l’interaction !

OTULAK-KOMENDA Monika – atelier: „Développer les quatre compétences – vers l’équilibre ou vers la dominance? Quelques indications comment travailler avec les outils complémentaires”

À partir de quelques réflexions théoriques sur la liaison entre la réception et la production dans l’apprentissage nous allons essayer de déterminer les difficultés liées avec le développement de chaque compétence non seulement dans le contexte de FLE, mais également dans le contexte de l’acquisition de la langue et de l’influence de la personnalité sur l’apprentissage. Nous allons finalement analyser des exercices qui permettent de travailler les compétences en isolation et en intégration.

SOWA Magdalena- atelier: „La tâche dans l’enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques : potentiel et enjeux pédagogiques”

Si, depuis peu et grâce à la perspective actionnelle recommandée par le CECR (2001), la didactique des langues étrangère dépoussière et exploite la notion de tâche au service de l’enseignement linguistique, la didactique des langues de spécialité n’a jamais abandonné son intérêt pour cette activité pédagogique en la considérant comme la mieux adaptée aux formations de langues orientées vers les objectifs de travail. Proche de l’action sociale et/ou professionnelle, contraignant à agir au moyen de la langue, activant divers savoirs et savoir-faire en contexte, la tâche présente de nombreux avantages qui s’avèrent suffisants pour que l’enseignement des langues de spécialité ne puisse pas s’en passer. Notre présentation vise à démontrer le potentiel pédagogique des tâches dans le cadre de l’enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques. Nous recourrons également aux exemples empruntés à notre expérience pédagogique afin d’illustrer les défis que relèvent les enseignants de FOS désirant concevoir et intégrer les tâches dans leur pratique enseignante.

WIERZCHOSLAWSKA Agnieszka – atelier: „La méthode Storyline dans l’enseignement du français à l’école maternelle”

L’article présente une approche communicative dans l’enseignement du français à l’école maternelle. Basé sur des conditions psychophysiques il décrit les capacités et les points forts des enfants dans l’acquisition d’une langue étrangère. La mise en œuvre des cours est présentée à l’aide de la méthode Storyline, qui est considérée comme un moyen d’encourager, d’intéresser, d’activer et de développer la compétence communicative des enfants d’âge préscolaire. L’article contient des conclusions pour la pratique éducative sur l’exemple des cours de FLE dans les groupes des enfants de cinq et de six ans.

WRÓBLEWSKA Joanna – atelier: „Un kit de TIK pour les profs”

Le développement des technologies constitue un grand défi pour tous les professeurs. Les portables ou les tablettes sont devenus le principal moyen de communication entre les jeunes et, si nous voulons rester dans le coup, c’est à nous d’adapter nos cours aux besoins de nos éleves. Les outils comme Quik, Classkick ou SeeSaw nous permettront d’inciter la communication avec nous et entre les élèves sans perte de qualité.

VILLETTE Benoit – Diversifier l’enseignement pour améliorer l’apprentissage : exemples de ressources

Les ressources utilisées par les professeurs déterminent en grande partie la manière dont ils enseignent. Cet atelier propose de s’interroger sur 5 ressources différentes créées pour l’enseignement du FLE : leurs objectifs, leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout sur leur pertinence dans différentes situations d’enseignement-apprentissage.

PROGRAM

10:00-10:30
Enregistrement
10:30-11:15
10:30-11:15
conférence d´ouverture: prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska – Approche communicative et approche par tâches – révolution copernicienne ou beaucoup de bruit pour rien?
11:15-12:00
11:15-12:00
conférence plénière: prof. Michel Candelier- Vers des tâches impliquant plusieurs langues – Education plurilingue, approches plurielles des langues et des cultures, activités de classe
12:00-12:15
pause café
12:15-13:00
12:15-13:00
Liliana Budkowska – Możliwości rozwijania kompetencji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych mobilnościach edukacyjnych
13:00-13:45
13:00-13:45
13:00-13:45
Mieczysław Gajos- À quoi ça sert, la phonétique ?
Benoit Villette – Diversifier l’enseignement pour améliorer l’apprentissage : exemples de ressources
Monika Otulak-Komenda- Développer les quatre compétences – vers l’équilibre ou vers la dominance? Quelques indications comment travailler avec les outils complémentaires
13:45-14:30
déjeuner
14:30-15:15
conférence plénière: Nathalie Hirschsprung- Du lexique aux savoir-faire
15:15-15:30
pause café
15:30-16:15
15:30-16:15
15:30-16:15
Wierzchosławska Agnieszka- La méthode Storyline dans l’enseignement du français à l’école maternelle
Annick Martin et Anna Trusewicz-Michalska- Pratiques de classe : la révision efficace
Barbara Klimek – Le numérique – un gadget ou une nouvelle approche pour renforcer la communication en classe de FLE ?
Nathalie Hirschsprung –  Rendre les étudiants autonomes dans des situations variées de la vie quotidienne au niveau B1
16:15-16:30
pause café
16:30-17:15
16:30-17:15
16:30-17:15
Magdalena Sowa- La tâche dans l’enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques : potentiel et enjeux pédagogiques
Joanna Wróblewska- Un kit de TIK pour les profs
Pascale Bali- DELF 100% réussite
17:30-18:15
17:30-18:15
conférence de clôture: prof. zw. dr hab. Mieczyslaw Gajos- Les vieilles chansons de France et la communication en classe de FLE au XXIe siècle
18:30-19:00
soirée artistique Justyna Bacz – Chanson française
19:00
Wieczorny koktajl

CHANSON FRANÇAISE    

Justyna Bacz – chant, Karol Podkul- accordéon

PROGRAMME 
 1. UN BEAU ROMAN   |   Michel Fugain, Pierre Delanoë
 2. UN HOMME ET UNE FEMME   |   Francis Lai, Pierre Barouh
 3. ET SI TU N’EXISTAIS PAS   |   S.Cutugno & P.Losito , P. Delanoë & C.Lemesle
 4. BESAME MUCHO   |   Consuelo Velasquez, p.fr. Francis Blanche
 5. ACCORDEON   |   Serge Gainsbourg
 6. QUAND ON N’A QUE L’AMOUR.   |   Jacques Brel
 7. MON MEC A MOI   |   mus. François Bernheim, p. Didier Barbelivien
 8. JE NE VEUX PAS TRAVAILLER   |   mus.Thomas M. Lauderdale, par.China Forbes
 9. NIE PŁACZ, MÓJ MAŁY BAMBINO   |   mus.G. Fanciulli, par.Nisa, par.pol. Justyna Bacz
 10. PAROLES, PAROLES   |   mus.M.Chiosso, G .Ferrio,  G.del Re, p. fr. Michaële
 11. NON, JE NE REGRETTE RIEN   |   mus.Charles Dumont, p  Michel Vaucaire

KAROL PODKUL

muzyk instrumentalista, pedagog. Studiował na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Współpracuje z teatrami warszawskimi takimi jak: Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich, Teatr Polonia oraz Teatr Kwadrat. Laureat czołowych miejsc ok. 20 konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i zagranicą. Koncertował z Filharmonią Warszawską, nagrywał audycje dla Telewizji i Radia Rzeszów. Występował w wielu krajach Europy i Azji.

JUSTYNA BACZ

piosenkarka, lingwistka, pedagog,  autorka polskich i francuskich tekstów piosenek, tłumaczeń piosenek z jęz. francuskiego i rosyjskiego oraz na jęz. francuski. Jej repertuar obejmuje klasykę piosenki francuskiej, piosenki polskie po polsku i po francusku. Jest laureatką festiwali piosenki  francuskiej i  piosenki poetyckiej w Polsce i we Francji, a także Festiwalu  Pieśni L. Cohena w Krakowie.  W październiku 2013 otrzymała nagrodę publiczności w Paryżu,  na Festiwalu Dni Georgesa Brassensa ( Journées Georges Brassens.)
Nagrała 5 solowych  płyt:  polsko –francuską  „Tête-à -tête” (2006), „Brassens mon amour”(2008) z  „Empatik” (2013) „Francuska chanson française” (2014) „Dalida –pieśń miłości” (2017).
Justyna Bacz śpiewa  w Polsce, we Francji, w Niemczech.  Występowała także  w Szwajcarii oraz w  USA. Współpracuje ze znakomitymi muzykami w kraju i za granicą. Współpracuje z Teatrem Kamienica w Warszawie. Na stałe związana jest ze sceną    „ Piwnicy na Wójtowskiej” – filią Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marlena Deckert

est docteur en linguistique – didactique des langues au Collège Universitaire de Formation des Enseignants de FLE de l’Université de Varsovie où elle est directrice adjointe et chargée du Cercle Universitaire d’Étudiants Langues et Cultures. Inspirée par la linguistique cognitive, elle s’intéresse à la didactique intégrée des langues, notamment au rôle que joue la grammaire de la L1 dans l’appropriation de la L2.
Auteure d’articles sur l’enseignement/apprentissage des langues. Enseignante de FLE diplômée et examinatrice du bac de FLE général. Enseignante de polonais langue étrangère. Membre du comité central des Olympiades de FLE. Membre du Bureau Exécutif de PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne.
Więcej

Dorota Biele

Professeure, formatrice, directrice des cours au Centrum Języka Francuskiego VOILA. Elle a fait son Master 1 Sciences du Langage et Métiers du FLE, puis son Master 2 Ingénierie de la Formation au Centre de Linguistique Appliquée de Besançon. Elle a ouvert son école Centrum Języka Francuskiego VOILA en 2006, un lieu où l’on peut apprendre la langue et la culture françaises. Elle dirige le processus d´enseignement dans le centre afin que l´apprentissage se fasse d´une manière efficace et performante sans pour autant oublier le côté plaisir.
Entre 2014 et 2017, elle a été membre de la direction de l´Association de qualité PASE. Elle a organisé de nombreux évènements dans le but promouvoir l´apprentissage des langues étrangères.
Elle se forme régulièrement. En 2008, elle a participé aux ateliers pour les enseignants de FLE à Louvain La Neuve. En 2015 elle a suivi une formation de l´Ingénierie de la Formation organisée par FIPF. Elle forme aussi des professeurs de français, comme elle l´a fait pour l´Association Prof-Europe ou l´Association PASE. Elle participe également à des Congrès et à des Colloques où elle partage ses compétences et ses savoir-faire.
Dans sa vie privée, c’est une grande voyageuse toujours passionnée par les petits villages de France.
Więcej

Natalia Ciupak

est étudiante au Collège Universitaire de Formation des Enseignants de FLE de l’Université de Varsovie où elle est présidente du Conseil des étudiants et membre du Cercle Universitaire d’Étudiants Langues et Cultures.
Elle est depuis toujours passionnée par la langue française et les voyages – particulièrement en France.

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

II Konferencja Nauczycieli Języka Francuskiego została objęta patronatem medialnym Polskiego Radia RDC

La couverture médiatique est assurée par la Radio Polonaise RDC

https://m.facebook.com/radiordc

MIEJSCE KONFERENCJI

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

REJESTRACJA

Opłata za rejestrację obejmuje:
– całodniowy udział w Konferencji,
– materiały konferencyjne,
– przerwy kawowe,
– lunch,
– udział w koncercie Justyny Bacz,
– wieczorny koktajl,
– certyfikat uczestnictwa.


KONTAKT

Napisz do nas na podany adres email lub skorzystaj z formularza